OÜ Kodu Haldus

OÜ Kodu Haldus on 1998 aastal asutatud ettevõte, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on elamute ja ärihoonete haldamine ja hooldamine. Meie peamine eesmärk on pakkuda oma klientidele kõrgetasemelist rahvusvahelisele standardile vastavat professionaalset haldus-, hooldus - ja puhastusteenust.

ÜLEVAADE TEENUSTEST

Meie eesmärgiks on läbi kvaliteetse haldus-, hooldus- ja puhastusteenuse osutamise vabastada kinnisvara omanikud igapäevastest kohustuslikest toimingutest, mis kaasnevad kinnisvara haldamisega. Teenindame üle 25 ettevõtte ja üle 100 korteriühistu Tallinnas ning Harjumaal.

Kliendid on rahul

Koristus ja heakord

Pakume nii sise- kui väliskoristust, hooajalisi heakorratöid, trepikodade akende pesu.

Tehnohooldus & avariiteenus

Teostame soojasõlmede ja küttesüsteemide, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning elektrisüsteemide kontrolli ja tehnohooldust.

Raamatupidamine

Raamatupidamine arvete kosstamisest elanikele kuni majandusaasta aruannete koostamiseni.

Juriidiline teenus & asjaajamine

Kui soovite moodustada korteriühistut või võlgasid korteriomanikelt välja nõuda, siis OÜ Kodu Haldus saab Teid selles osas aidata.

OÜ Kodu Haldus valiti
"Edukaks Eesti ettevõtteks 2016"

„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Krediidiinfo AS juba kümnendat aastat tublisid Eesti ettevõtjaid,
kelle majanduslik seisukord on suurepärane (reiting AAA), väga hea (reiting AA) või hea (reiting A).

Krediidiinfo

Meie teenused

Allpool toodud nimekiri ei ole kindlasti lõplik. Konkreetse teenuse soovi korral palume Teil meiega ühendust võtta E-posti teel: haldus@koduhaldus.ee või telefonil: 6605 101.

Puhastusteenus

 • sise- ja välikoristus
 • hoolduskoristus
 • porivaipade vahetus
 • hügieenitarvete tellimine ja lisamine
 • jäätmekorraldus
 • putukatõrje
 • eritööd (akende pesu, kõvakattega põrandate süvapesu ja vahatamine, vaipkattega põrandate süvapesu, ehitusjärgne suurpuhastus, parketi läigestamine ja õlitamine, lume ja jääpurikate eemaldamine ehitiselt jne)
 • välisterritooriumite korrashoid (muru niitmine ja trimmerdamine, lumekoristus ja äravedu, puude ja hekkide lõikus jne)

Asjaajamisteenus

 • Kommunaalteenuste (vesi, elekter jms.) kulumõõtjate üldnäitude fikseerimine ja edastamine kommunaalteenuste müüjatele
 • võlglastega tegelemine üksnes võlanõuete esitamise ja/või nendega suhtlemise teel
 • võlgnevuste likvideerimisega seotud maksegraafikute sõlmimine
 • eraldi kokkuleppel, milleks eelkõige on käsundusleping ja eraldi tasu eest võlglas(t)e kohta maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine
 • vajadusel Haldaja esindaja osalemine Ühistu juhatuse koosolekul neli (4) korda aastas ja Ühistu liikmete üldkoosolekul üks (1) kord aastas

Tehnohooldus

Soojasõlm ja küttesüsteem

 • soojasõlmes mõõteriistade, automaatika ja pumpade kontroll ja seadistamine ning tarbevee – ja küttefiltrite puhastus
 • küttegraafiku kontroll ja seadistamine
 • üldkasutatavates ruumides asuvate jaotustorustike ja püstikute visuaalne kontroll ning üldkasutatavates ruumides asuvate õhutite kontroll

Vee- ja kanalisatsioonisüsteem

 • üldkasutatavates ruumides asuvate jaotustorustike, püstikute, kraanide ja filtrite visuaalne kontroll

Elektrisüsteem

 • kontrollitakse elektrisüsteemi toite- ning juhtimissüsteemi korrasolekut

Avariiteenus

 • ööpäevaringsete avariiteadete vastuvõtmine
 • veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2h jooksul ja likvideerimine 24h jooksul
 • avariijärgsete tööde teostamine toimub vastavalt AS Kodu Haldus hinnakirjale või suurtemate tööde puhul vastavalt kokkuleppele

Avarii korral võta meiega ühendust telefoni teel 6 455 855 või 52 30 303.

Raamatupidamine

 • pearaamatu koostamine v.a. kassa- ja avansiaruanded
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteriühistu liikmetele ning Ühistu nõudel arvete koostamine ka kolmandatele isikutele
 • maksuametiga suhtlemine
 • majandusaasta aruande koostamine (üks kord aastas)
 • laekumiste üle järelvalve teostamine
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine
 • ühistu arvelt maksekorralduste teostamine
 • töötasude arvestamine

Juriidiline teenus

 • korteriomandi seadmine
 • korteriomanditeks jagamine
 • korteriühistute asutamine
 • reorganiseerimine
 • võlgade sissenõudmine
 • maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine
 • juriidilised konsultatsioonid
 • juriidiliste dokumentide koostamine (lepingud, nõuded, hagiavaldused jne)

Lisateenused

Lisaks haldusteenustele põhitegevusalana, pakume lisateenustena järgmisi tegevusi:

 • korteriühistute moodustamine
 • korteriomanditeks jagamine
 • korteriomandi seadmine
 • reorganiseerimine

Meist

Meil on olemas oskusteave ja kogemus, mis võimaldab pakkuda klientidele kvaliteetseid ja kiireid lahendusi.
Seda kasutades saame Kliendile olla abiks nii majandamisel, tegevuse planeerimisel kui ka ideede elluviimisel.

Tutvustus

OÜ Kodu Haldus on 1998 aastal asutatud ettevõte, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on elamute ja ärihoonete haldamine ja hooldamine. Meie peamine eesmärk on pakkuda oma klientidele kõrgetasemelist rahvusvahelisele standardile vastavat professionaalset haldus-, hooldus - ja puhastusteenust.

Missioon

Pakkuda oma klientidele paindlikku ja kliendisõbralikku teenindust. Selle all peame silmas regulaarset koostööd klientidega, mille tulemusena on saavutatud kliendi ootused nii sobiva hinna kui ka kvaliteedi ja jõudluse suhtes. Meie eesmärgiks on läbi kvaliteetse haldus-, hooldus- ja puhastusteenuse osutamise vabastada kinnisvara omanikud igapäevastest kohustuslikest toimingutest, mis kaasnevad kinnisvara haldamisega.

Meeskond

Meie professionaalsed klienditeenindajad võimaldavad pakkuda oma klientidele kõrgetasemelist rahvusvahelisele standardile vastavat professionaalset haldus-, hooldus - ja puhastusteenust.

Meie tugevad küljed

ÕIGUSTEENUS
72%
KORISTUSTEENUS
85%
RAAMATUPIDAMINE
90%
ERITÖÖD
65%

Saavutused & ajalugu

Valitud "Eesti Edukaimaks Ettevõtteks 2017" krediidireitinguga AA

Valitud "Eesti Edukaimaks Ettevõtteks 2016" krediidireitinguga AA

Valitud "Eesti Edukaimaks Ettevõtteks 2015" krediidireitinguga AA

Valitud "Eesti Edukaimaks Ettevõtteks 2014" krediidireitinguga AA

Lühiteated

Üheteljelise piduritega järelhaagise kasti sisemõõdud: 3,50 X 1,50 m. Külje kõrgus: 0,50 m. Sillatüüp: lehtvedru. Täismass: 1500 kg, kandevõime 1100 kg. Hind €16+km/päev
Rendime autokorvtõstukit töökõrgusega 20,5 m koos juhiga. Tunnihind €20+km. Lisandub kohalesõidutasu €20+km. Öötundidel hinnalisa 25%.

Huvitavad arvud

KORISTUSKORDA
AVARIIVÄLJAKUTSET
NÄITUDE FIKSEERIMIST
KÜ AASTAARUANNET

Võta meiega ühendust

OÜ Kodu Haldus, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn. Reg.nr: 10510914

Klienditeenindus:
E-post: haldus@koduhaldus.ee
Telefon: 6605 101

24-h Avariiteenistus:
Telefon: 6455 855
GSM: 52 30 303

Näitude edastamine:
E-post: naidud@koduhaldus.ee
Telefon: 6605 101

Arvete edastamine:
E-post: arved@koduhaldus.ee